Gratis informatie voor ouders

Ouderbijeenkomsten

Ouderbijeenkomst 18 november 2021

Donderdag 18 november organiseer ik weer samen met TOStips een online ouderbijeenkomst over de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen met TOS. TOStips regelt weer de technische kant van de ouderbijeenkomst en ikzelf zal een PowerPoint presentatie delen met een uitleg, mijn eigen ervaringen en tips.

Speciaal deze keer is onze gast Monique van der Haagen.

Monique werkte 14 jaar als pedagogisch medewerkster op een vroegbehandelgroep van het NSDSK en heeft daar ook de ambulante begeleiding opgezet. Daarbij verzorgt ze ambulante begeleiding voor kinderen die vanuit de vroeg behandeling zonder arrangement naar het reguliere onderwijs doorstromen. Ze begeleidt het kind met TOS en/of sociaal emotionele problematiek, de leerkracht(en) en de ouders.

Meer informatie over Monique is te vinden op haar website www.perfect4imperfections.nl

Monique was werkzaam op de vroegbehandelgroep van mijn zoon en wij waren een van de eerste gezinnen waar ze begeleiding thuis bood. Vooral haar praktische handvatten voor dagelijkse problemen hebben ons enorm geholpen. Ik ben haar daar nog steeds dankbaar voor.

Tijdens en na afloop van mijn PowerPoint presentatie is er gelegenheid om vragen te stellen. Monique’s specialisatie is kinderen van twee tot ongeveer acht jaar. Maar ook voor ouders van oudere kinderen kan het interessant zijn.

De ouderbijeenkomst start om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur. De inschrijving is zoals altijd gratis en direct na inschrijving ontvang je een zoomlink in je mailbox. Controleer de spam als je het niet direct ontvangt. Deze keer wordt de inschrijving voor het eerst via de stichting TOS-centraal geregeld.